Co to jest atrybut target i jak działa na stronie internetowej?

1. Co to jest atrybut target?

Atrybut target jest elementem kodu HTML, który umożliwia określenie, gdzie ma być otwarty odnośnik, czyli link znajdujący się na stronie internetowej. Domyślnie, po kliknięciu w link, strona, na której się znajdujemy, zostaje zastąpiona przez nową. Atrybut target pozwala na zmianę tej funkcjonalności.

2. Dlaczego używać atrybutu target?

Użycie atrybutu target umożliwia użytkownikowi zdecydowanie, gdzie i jak ma być otwierana nowa zawartość, która wiąże się z kliknięciem w link. Przykładowo, otwarcie nowej strony w nowej karcie internetowej pozwala użytkownikowi kontynuować przeglądanie poprzednio przeglądanych stron, a jednocześnie nie tracić już tamtej strony.

3. Jak działa atrybut target na stronie?

W kodzie HTML, atrybut target umieszczany jest w tagu (odnośnik). Wartości, które można dla niego ustawić, to „_blank”, „_self”, „_parent”, „_top” oraz nazwa okna (w przypadku ustawienia własnej nazwy).

– „_blank” – otworzy link w nowej karcie internetowej
– „_self” – otworzy link w tym samym oknie, w którym został kliknięty
– „_parent” – otworzy link w ramce nadrzędnej, jeśli strona internetowa jest używana z ramkami
– „_top” – otworzy link w pełnym oknie przeglądarki
– nazwa okna – pozwala na ustawienie własnej nazwy okna, w którym otwarte zostanie menu

4. Przykłady użycia atrybutu target na stronie internetowej

HTML umożliwia używanie atrybutu target w wielu przypadkach. Przykładowo, można wykorzystać go w odnośnikach do plików PDF, aby odczytać treść w nowej karcie, bez zamykania strony głównej. Innym sposobem jest użycie go do linkowania do innych stron lub produktów na własnej stronie internetowej. Użytkownik może w ten sposób zapoznać się z treścią, ale jednocześnie zachować otwartą i niezamykaną stronę główną.

Wniosek

Atrybut target jest niezwykle przydatnym elementem kodu HTML, który pozwala na ustawienie własnie zdania, jak strona ma działać, w zależności od użytkownika. Dzięki niemu, można w zamian dla zamykania aktualnie przeglądanej strony, łatwiej przeglądać nowe treści, a jednocześnie zachować kontrolę nad wszystkimi otwartymi oknami i stronami.

Udostępnij

Popularne Posty

Tags Cloud